DAK:s styrelse

Johan Matz

Ordförande

Tel. 0248-143 63

Maila Johan

Bengt Abrahamsson

Vice Ordförande

Tel. 070-206 06 60

Maila Bengt

Åke Jansson

Sekreterare

Tel. 070-7465101

Björn Nerli

Medlemsregistrator

Tel. 070-973 46 15

Maila Björn

Peo Westlund

DAK-bladet

Tel. 070-2377096

Maila Peo

Lars Sundvall

Kassör

 

Per-Olov Lundin

Ledamot 1

Tel. 023-300 56

Bo Eriksson

Ledamot 2

Tel. 0243-22 35 44

Svante Tysell

Ledamot 3

Tel. 076-801 75 06

Maila Svante

Anders Nyström

Ledamot 3

Tel. 070-566 17 88

Maila Anders

Övriga klubbfunktionärer

Åke Jones

Suppleant

Tel. 076-135 69 26

Lasse Modh

Suppleant

Tel. 070-300 24 00

Peter Ollas

Suppleant

Bengt Wadell

Suppleant

Hans Gudmunds

Suppleant

Jan Ordéus

Revisor

Tel. 023-605 51

Börje Sundell

Revisor

Tel. 0680-210 43

Fredrik Lundin

Revisorsuppleant

Tel. 070-770 11 51

Göran Wendelin

Revisorsuppleant

Tel. 0248-512 97

Svante Tysell

Bibliotek

Tel. 076-801 75 06

Bengt Abrahamsson

Miljöansvarig

Tel. 070-206 06 60

Mats Berglind

MHRF-försäkringar

Tel. 070-316 60 36

Göran Henriksson

MHRF-försäkringar

Tel. 073-183 29 77

Bo Elwing

MHRF-försäkringar

Tel. 070-655 25 13

Bo Eriksson

Dalarnas förs.bolags försäkringar

Tel. 0243-22 35 44

Olle Gruvris

Dalarnas förs.bolags försäkringar

Tel. 070-677 14 41

Christer Karlsson

Mopedförsäkringar

Tel. 070-353 21 52