Fordonsförsäkringar

Teckna din veteranförsäkring genom DAK

Dalarnas försäkringsbolag har uppdagat att en del klubbar har medlemmar som underlåter att betala medlemsavgiften och därmed blir uteslutna, men som ändå behåller sin klubbförsäkring. Alla klubbar som har någon form av klubbförsäkring i Dalarnas åläggs nu skyldighet att redovisa hos bolaget vilka som fortfarande är medlemmar. I DAK gör vi varje år en avstämning mellan gällande försäkringar och medlemsmatrikeln. De som av någon anledning inte längre är medlemmar rapporteras till respektive försäkringsbolag och försäkringen överförs till en vanlig sådan (enbart trafikförsäkring). Detta gäller försäkringar i både Dalarnas och MHRF.


DAK har efter överläggningar med Dalarnas försäkringsbolag beslutat acceptera bolagets entusiastförsäkring som klubbförsäkring. Försäkringen kan tecknas för entusiastbilar i fint skick, efter besiktning av klubbens speciella besiktningsmän. Observera att det är olika besiktningsmän för denna försäkring och MHRF-försäkringen som finns sedan tidigare. Om du önskar teckna en entusiastklubbförsäkring för din bil, kontakta försäkringsansvarig och besiktningsman Bo Eriksson tel. 0243-22 35 44. Du kan också ringa klubblokalen tel. 023-71 19 88.
Bilen behöver inte vara i absolut nyskick utan smärre tecken på åldrande och användning tolereras, men bilen skall var i ett fint originalskick, och du skall ha varit DAK-medlem i minst ett år. Bilen skall förvaras i ett godkänt garage. Försäkringen är en helförsäkring, och den låga helårspremien gör det meningslöst att ställa av bilen under vinterhalvåret, den tid då den inte brukas. Försäkringen kan heller inte avbrytas av den anledningen.

DAK erhåller endast en mindre ersättning för arbetet med denna försäkring och all rabatt kommer direkt på försäkringspremien. Det innebär att du som försäkringstagare måste stå för kostnaderna vid ansökningen samt för de kostnader som säkerhetsföreskrifterna åsamkar. Om tex. besiktningen skall göras så att besiktningsmannen får resekostnader betalas dessa av dej själv. Rattkrycka, brandsläckare och batterifrånskiljare och ev. andra säkerhetsdetaljer måste du också bekosta liksom fotografier. Närmare detaljer kan du få av de ovan angivna personerna. Säkerhetsdetaljerna kan köpas till ett fördelaktigt pris.
För dej som redan har tecknat entusiastförsäkring i Dalarnas kan vi ordna så att du får den lägre klubbpremien som gäller för DAK-medlemmar. Klubbpremien för veteranbilar 20 år eller äldre är 769:-/år upp till ett värde av 100.000. Är bilens värde max. 161.000 blir premien 860:-/år. Klubbpremien för veteranbilar 35 år eller äldre är 560:-/år upp till ett värde av 100.000. Är bilens värde max. 161.000 blir premien 622:-/år. (Prisexempel gällande 2015)

Ansökningsblanketten ska du fylla i själv; den är sedan underlag för den besiktning som görs och används för att dokumentera fordonets nuvarande skick och värde. Besiktningsmannen har särskilda kryssade rutor som han fyller i och gör erforderliga anteckningar på. Alla ansökningshandlingar lämnas till besiktningsmannen eller klubblokalen där försäkringen registreras, varefter DAK skickar handlingarna till försäkringsbolaget. Klubben kommer att föra en speciell liggare över entusiastförsäkringarna och förvarar kopior av handlingarna samt kopior av fotografierna. De kommer att finnas tillgängliga i klubblokalen om du behöver kontrollera något i framtiden.

Försäkringen kan för närvarande endast tecknas för personbilar, men övriga fordon kommer att anslutas efter hand. Du måste ha varit klubbmedlem i minst ett år.

Observera att den här försäkringen gäller endast för DAK-medlemmar. Skulle du av någon anledning välja att avsluta ditt medlemskap upphör också försäkringen.

Klubbförsäkringen är en förmån vilken du får som klubbmedlem i DAK. Vi hoppas att försäkringsalternativet skall komma dej till godo och att du ska ha nytta av den i din hobbyverksamhet.

Styrelsen, den 6/10 2023
Reviderad den 6 Nov 2023


 

Utöver din plånbok gynnas din klubb när du tecknar en MHRF-försäkring. Likaså den fordonshistoriska rörelsen tack vare MHRFs arbete, ett arbete som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 1975 av de MHRF-anslutna klubbarna i samarbete med Folksam och har i dag över 39 000 försäkringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar. Försäkringen är avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder.

Fordonet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan också försäkras. Vi kan även försäkra fordon med avvikande detaljer samt fordon som är under rullande renovering, det vill säga fordon som ännu inte är riktigt färdiga. 

Mopedförsäkring


Ändring from 1/6-2017.
I korthet går det ut på att det blir ett avtal per moped. Således försvinner dagens möjligheten att ha flera mopeder försäkrade på samma avtal. Man tecknar ett avtal per moped.
Premien sänks däremot till 280kr för trafikförsäkrade mopeder och
halvförsäkringen sänks till 430kr per år.
Ändringen innebär även att kunder som är berättigade till Helkundsrabatt även får den på sin klubbförsäkring vilket försäkringsbolaget inte kunnat erbjuda tidigare
.
 

Vid telefonsamtal idag, 12/4 2005, med Sonny Lundqvist vid Dalarnas försäkringsbolag,överenskommes att Dalarnas automobilklubbs medlemmar kommer att kunna teckna mopedförsäkring via en speciell klubbförsäkring inom DAK. DAK blir organisationen som kommer att handlägga försäkringsärendet åt Df. Vi får ett specialavtal med Dalarnas fb. där DAK sköter försäkringsansökningar och bedömning av mopeder och dess brukande.

DAK får ställa egna villkor beträffande besiktning och besiktningsmän(tex foton, okulärbes.) och arkivering av handlingar.
Familjemedlem kommer att ha möjlighet att teckna denna försäkring, prel. även ungdomar.

Försäkringen skall inte beviljas rutinmässigt utan DAK åter sig ett ansvar att även bedömma användningsområdet.
OBS att försäkring kan tecknas endast av medlemmar boende i Dalarnas län.

Villkor
1. Medlem i DAK sedan minst ett år.
2. Bosatt i Dalarnas län
3. Mopeden ska vara i gott originalskick eller renoverad.
4. Ägandet skall vara för hobbyändamål och med ett intresse att bevara motorhistoriskafordon
5. Brukandet får endast ske som hobbyfordon, ej som bruksfordon.
6. Mopeden skall vara minst 25 år gammal
7. Ett avtal per moped
8. Mopeden skall godkännas av DAK

DAK anser att det är önskvärt att mopeden uppvisas för någon av Bosse Eriksson, Christer Karlsson, vid lämpligt tillfälle.

Premier: 280:- per år för trafikförsäkring. 430:-per år för halvförsäkring


 

Våra kontakpersoner i försäkringsfrågor

 

Dalarnas försäkringsbolag

Olle Gruvris
Tel 070-67 71 441
 
Christer Karlsson (Moped)
Tel. 070-35 32 152
 
Bo Eriksson
Tel 0243-22 35 44

 

 

 


 

MHRF:s försäkring

Matts Berglind
Tel 070-31 66 036
 
Göran Henriksson
Tel 073-18 32 977
 
Bosse Elwing
Tel 070-65 52 513
 
Christer Karlsson (Moped)
Tel. 070-35 32 152

 

 

 

 

 
 
    DALARNES AUTOMOBILKLUBB

    LINSLAGARVÄGEN 4

    791 61 FALUN

    079-341 29 48

 

  LOKALEN@D-A-K.SE

Kontakta webansvarig

E-Post