Om Dalarnes Automobilklubb

DALARNES AUTOMOBIL KLUBB, D.A.K, är en av landets äldsta motorklubbar och bildades redan 1912 och har således redan firat sitt 100-års jubileum. Motorklubbar på den tiden ägnade sig inte enbart åt nöjesåkning utan bidrog aktivt till att fordon utvecklades, att vägarna förbättrades och byggdes ut. Man bidrog också till att vägmärken utformades och standardiserades man lät tom. tillverka vägmärken och utplacera dessa på egen bekostnad.

Vid 2:a världskrigets utbrott förde klubben en tynande tillvaro och verksamheten upphörde 1940, därefter låg klubben i träda till 1968 då den återuppstod i ny skepnad. Det gamla namnet Dalarnes Automobil Klubb och även det ursprungliga klubbemblemet kom till användning igen. Verksamheten blev nu av en annan art än den ursprungliga då man ägnat sig åt moderna bruksfordon och olika trafikproblem. Nu blev syftet att bevara gamla fordon och dess historia samt annan motorhistoria för framtiden.

Klubben har i dag sin hemvist på Falu Gruvas kulturella område som en naturlig del i världsarvet . Från startens lilla intresseklubb för likasinnade har D.A.K idag vuxit till en klubb med ca 1400 medlemmar från flera generationer. Lokalerna rymmer ett stort arkiv med över 13000 foton, filmer och mer än 150 hyllmeter med böcker och tidskrifter. Varje vecka söker sej medlemmar till lokalen för att forska bakåt i tiden om allehanda fordon. En annan viktig del i vardagen är det uppskattade DAK-bladet som utkommer med minst 4 nr per år. Dessemellan utges ett informationsblad 8 gånger per år. I det kan man läsa om klubbens olika arrangemang där de viktiga marknaderna höst och vår lockar stor publik till Lugnetområdet i Falun, likaså de olika rallyn som körs runt om i länet där Siljansrallyt är klubbens flaggskepp och har fyrtioåriga anor.


 

Dalarnes Automobil klubb (DAK) är Dalarnas egen klubb inom veteranfordonshobbyn. En klubb som tagit till uppgift att vara den sammanhållande länken mellan motorhistoriskt intresserade, oavsett ålder och kön. Redan 1912 bildades klubben av några i länet tongivande motormän. 1968 nybildades DAK, den här gången som klubb för motorhistoriskt intresserade. Klubben har sedan dess haft en stor tillströmning av medlemmar, antalet uppgår idag till ca: 1400 st.

Medlemsavgiften är 350:-/år samt en inträdesavgift på 50:-. Inriktningen är att vi ska gå samman för att kunna påverka myndigheter och andra, så att vi får visa upp vad vi har av motorhistoria i Dalarna utan stora restriktioner, samt att ge klubbmedlemmarna en trevlig och nöjsam sida av hobbyn.Nöjet består av klubbträffar, rallyn, resor och en omfattande information dels genom den egna klubbtidningen, som utkommer med fyra nummer om året, och dels genom andra utskick.

Klubblokalen är öppen varje tisdag 17.00 - 20.00. Ej sommaren, maj-augusti.

 

 

 
 
    DALARNES AUTOMOBILKLUBB

    LINSLAGARVÄGEN 4

    791 61 FALUN

    079-341 29 48

 

  LOKALEN@D-A-K.SE