Du besöker väl oss också på facebook

Senaste uppdatering av sidan 2019-09-11

MHRF-nytt nr 3

Detta nummer innehåller: Ägarbyte? Ny försäkring!, Dyrare ursprungskontroll väntas 2020 m.m.

Här hittar du MHRF-nytt

Veteranbils-TV

Den här gången åker Bernt till Fiat Classic Club sommar träff 2019 i Kungälv. Där upptäcker han att det fanns mer ovanliga Fiat modeller än man kunde tro.

Se programmet här

28/9 är det premiär för Europeiska dagen. DAK:s senaste evenemang.

Tiden är 11-16 och platsen är Borlänge Gammelgård. Efersom DAK är en veteranbilsklubb har vi satt en åldersgräns på 30 år dvs 1988. En heldag i europeiska bilars tecken. Serveringen håller givetvis öppet för oss. Välkomna

Här kan du söka på DAK.SE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Om DAK

Dalarnes Automobil klubb (DAK) är Dalarnas egen klubb inom veteranfordonshobbyn. En klubb som tagit till uppgift att vara den sammanhållande länken mellan motorhistoriskt intresserade, oavsett ålder och kön.

Redan 1912 bildades klubben av några i länet tongivande motormän. 1968 nybildades DAK, den här gången som klubb för motorhistoriskt intresserade. Klubben har sedan dess haft en stor tillströmning av medlemmar, antalet uppgår idag till ca: 1400 st. Medlemsavgiften är 300:-/år samt en inträdesavgift på 50:-.

Inriktningen är att vi ska gå samman för att kunna påverka myndigheter och andra, så att vi får visa upp vad vi har av motorhistoria i Dalarna utan stora restriktioner, samt att ge klubbmedlemmarna en trevlig och nöjsam sida av hobbyn.

Nöjet består av klubbträffar, rallyn, resor och en omfattande information dels genom den egna klubbtidningen, som utkommer med fyra nummer om året, och dels genom andra utskick.

Klubblokalen är öppen varje tisdag 17.00 - 20.00. Ej sommaren, maj-augusti

Dalarnes Automobilklubb

Linslagarvägen 4

791 61 Falun

079-341 29 48

lokalen@d-a-k.se